Hlavní strana > Astropsychologie > Co lze vyčíst z horoskopu

Co lze vyčíst z horoskopu


Autorkou článku je Lenka Adamová a byl vydán v časopisu ASTRO 1998/1999
Bez souhlasu autorky nelze jinde přetiskovat.

Článek lze dále otiskovat jen jako přímý odkaz na web L. Adamové:
http://www.neptunica.cz

Co lze vyčíst z horoskopu

Z horoskopu můžeme vyčíst mnoho o psychice člověka, o jeho postojích, sklonech a hodnotách. Leccos naznačuje už příslušnost člověka k určité generaci, a to zejména v souvislosti s transpersonálními, pomalu se pohybujícími planetami (Neptun, Uran, Pluto). Generaci zpravidla provázejí některé shodné znaky, například ve vyznávaných hodnotách a životních postojích, což se více či méně týká i jednotlivců. Patrné je to často z generačně vyznávaných idolů, které zpravidla vyjadřují to, co dřímá v duši příslušníků této generace.

Dále můžeme v horoskopu zahlédnout způsob naší předpojatosti, způsob, jakým se převážně díváme na svět, celkové ladění v našem prožívání světa. To souvisí s dominantní psychickou funkcí v našem horoskopu. Dynamika psychických funkcí švýcarského myslitele C. G. Junga velmi obohatila tradiční astrologické učení o čtyřech živlech. Psychologie C. G. Junga a jeho zájem o astrologii ostatně jako celek zásadním způsobem přispěla k novodobému oživení zájmu o astrologii. Tuto tematiku rozvíjí Liz Greeneová v kniza Duše a vesmír. Inspirace Jungem je patrná jak v ranných dílech známého astrologa Dana Rudhyara, tak ve většině současných astrologických škol západní Evropy, nemluvě o současných osobnostech západní astrologie.


Dominantní psychická funkce (živel)

Pokud jde o dominantní psychickou funkci (živel), lze z ní usuzovat na dynamiku a problémy psychického dění. Uveďme si příklad:Citová dominantní funkce v horoskopu muže

Ivanovi je dvacet osm let. Ve svém horoskopu má silně zastoupený vodní živel (Ascendent v Raku, Medium coeli, Slunce s Merkurem a vzestupný Měsíční uzel v Rybách, Jupiter ve Štíru). Je vodní – čili výrazně citový typ. Jeho přístup ke světu je tedy založen především na prožitcích, dojmech a vciťování. Neznamená to, že by snad nebyl obdařen inteligencí (funkce myšlení), praktičností (funkce smyslového vnímání) či celkovým vhledem (intuitivní funkce). Nehrají prostě tak významnou roli, jsou méněcennější, méně rozvinuté, čili jsou v deficitu (termín H. Meyera).

Ivan vystudoval vysokou školu technického zaměření, což souvisí s tím, že vládce jeho horoskopu – Luna – je v Blížencích v 11. domě.
Můžeme však předpokládat, že tento studijní obor opřený především o racionalitu a empirii, byl v jeho případě záležitostí spíše citové účasti na problémech moderní doby a niterné potřeby spatřovat v technice spásný lék na neduhy a utrpení lidstva. Proto Ivan cítí i traumata, jež do moderní doby vnáší sama technika. Z techniky je mu nebližší oblast počítačů. Zájmovou skupinu (jedenáctý dům) a dokonce své přátele (téměř svou "rodinu") nachází prostřednictvím počítačové sítě (Luna v Blížencích, 11. dům).

Ivan ovšem není žádný vědec a chladné spekulování o tzv. objektivní realitě mu není nijak vlastní. Ve světě nehledá potravu pro svůj rozum, ale pro svou představivost, snění a fantasii.

Naštěstí se Ivan neodřízl od svého původního, jemu zcela vlastního přirozeného živlu a plně si ho užívá po celá léta prostřednictvím filmových prožitků. Svět filmu je mu skutečným plnohodnotným světem – je to svět utkaný z obrazů, ze snů, představ, dojmů, nálad, prožitků. Tento svět pro něj zcela přirozený a v tomto smyslu "reálný", reálnější než svět "skutečný". Neklade proto velké požadavky na to, aby ze světa "skutečného" a syrového něco urval.

Ivan není přespříliš řečný – rozhodně nepatří k těm, kdo by dokázali diskutovat o "čemkoli". Umí však o sobě dát vědět pohledem, úsměvem, neverbální komunikací. Mohl by se neverbální komunikací sám zabývat. Mívá pozoruhodné sny. To, co živí jeho duši (nikoli pouhý rozum) mu poskytuje i látku k hovoru a pak se ze svého vodního mlčení najednou vynoří…

Ivanova citová funkce jako dominantní je patrná dnes už také i v jeho prvním zaměstnání. Není rozeným vůdcem nebo šéfem pracovního týmu, ani organizačním systematikem - je však dobrým spolupracovníkem schopným cítit problémy ostatních. I v oblasti techniky je totiž možné uplatnit citovost – například tím, že druhým pomáhá s jejich problémy, že se jim snaží poradit, že jim je ku pomoci, aby jim jejich uživatelské prostředí u PC bylo příjemné.
Ivan sám je příjemný a milý přítel. K ženám se chová velmi pozorně a to zcela přirozeně, nikoliv naučeně; pomáhá mu v tom jeho vnitřní jemnost a takt. Citové vztahy k druhým lidem jsou pro něj nesmírně důležité, byť si to třeba ani neuvědomuje.

Bylo by možné o Ivanovi ještě mnohé říci – a to jen na základě převažující funkce v jeho horoskopu. Sama dominantní funkce už naznačuje leccos z jeho životního příběhu a problémů, které před ním stojí.

Problémem například je, nakolik se mu podaří uplatnit svou mužskou rasanci a průbojnost, kterou spojujeme zejména s martovskou energií. Tato energie (Mars v konjunkci se Saturnem v 10. domě v opozici k Jupiteru) je však u něj méněcenná (ve Stínu); zatím ji pravděpodobně přenáší na druhé a přijímá ji v podobě vnějších rozhodnutí, norem, zásahů. Podaří se mu ji však objevit a rozvinout u sebe sama?

Problémem v jeho případě i je otázka partnerských vztahů. Ivan je totiž sice velmi citový, avšak jeho "vnitřní žena" (archetyp nazvaný Anima, jenž budeme spojovat zejména s Lunou, Venuší a Neptunem) je ohnivá (Venuše v Beranu a v trigonu na Neptuna ve Střelci), přemýšlivá (Luna v Blížencích) a navíc přelétavá (Venuše opozice Uran). Podaří se Ivanovi při jeho vrozené citové poddajnosti ba pasivitě navázat kontakt s těmito kontrastními psychickými faktory svého nitra? Bude schopen se on sám stát výbojným, flirtujícím, podmaňujícím, přelétavým? Nebo to nechá na partnerce či partnerkách a bude v nich neustále hledat svůj vlastní přelud ženy? Tolik tedy k tomuto příkladu.
Z individuálního horoskopu dále můžeme vyčíst

vrozené dispozice a nadání a hlavní oblasti životní zkušenosti. Rovněž tu zahlédneme i opakující se vzorce chování. Jde o zvláštní hry (jak to nazval psycholog E. Berne), které uplatňujeme v našem životě a to přesto, že situace, jež tyto hry přinášejí, se nám mnohdy nelíbí. Např. kvadrát Saturn/Luna v horoskopu ženy souvisí s hrou na "opuštěnou" ženu. A ačkoliv se to nositelce konstelace nemusí líbit, neustále se k této hře vrací a donekonečna ji obměňuje. Brzy se k tomuto příkladu vrátíme v samostatném příběhu.

Z horoskopu můžeme vyčíst mnoho dalšího – např. tendence k rozdělení a přenášení rolí, naše stinné stránky a skryté zlo v nás, směr vědomého usilování, schopnost pomáhat druhým, traumata, ambivalentní postoje atd. Podobně jako psychické funkce i tyto stránky horoskopu úzce souvisejí ze základními faktory jungovské psychologie, s tématy jako jsou psychické komplexy, archetypy, individuační proces a podobně.

V souvislosti s tranzity a direkcemi

lze v horoskopu individua zahlédnout, jaké aktuální problémy a témata se u něj dostávají na pořad dne. V porovnání s nativním horoskopem a životem člověka lze klást otázku, nakolik je na tato aktuální témata připraven.

Synchronicita x Kauzalita

A zde jsme se dotkli jedné z nejdůležitějších zásad psychologické astrologie. Mezi planetami, člověkem a jeho horoskopem existuje vztah synchronicity (termín C. G. Junga), čili vzájemného zrcadlení vnějších událostí a vnitřní psychické struktury člověka. (Nevycházíme tedy z kauzálního fyzikálního vlivu planet na člověka, nýbrž ze symbolické, obrazné analogie, korespondence, podobnosti: Jak nahoře - tak dole, jak dole - tak nahoře.) Teprve z pohledu do horoskopu můžeme rozpoznat, jaké mocnosti (konstelace, komplexy…) hýbou daným člověkem. A teprve z bližšího seznámení s člověkem můžeme rozpoznat, jakou skutečnou roli mají ty či ony jeho dispozice. Z horoskopu nevyčteme ani pohlaví člověka, ba ani to, které tendence se rozvinuly přednostně, třeba pod vlivem rodinných nebo dobových vlivů…. Dispozice horoskopu se nikdy nevyvíjejí rovnoměrně! Teprve při porovnání konkrétního horoskopu s konkrétním člověkem, při posouzení životní etapy, způsobu uplatnění těch či oněch konstelací lze blíže usuzovat na tendence a problémy provázející životní cestu dotyčného.

Psychologickou astrologii budeme proto vykládat zejména prostřednictvím dílčích příběhů, jakýchsi astrologických etud. Tyto etudy často čerpají z životních příběhů a zážitků absolventů a posluchačů kursu psychologické astrologie (Sagittarius), který vede Rudolf Starý. Prostřednictvím těchto dílčích studií se budeme pokoušet spojovat svět archetypů a astrologických symbolů s konkrétní životní látkou. Konec konců platí, že život sám je nejlepší učebnicí psychologie i astrologie.

Lenka Adamová © 1998


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2021
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »