Zatmění Měsíce/Luny
(Úplné zatmění Luny 28.9.2015)


Článek je otištěn se souhlasem autorky © Lenky Adamové.
Bez souhlasu autorky nelze jinde přetiskovat.

Článek lze dále otiskovat jen jako přímý odkaz na web L. Adamové:
http://www.neptunica.cz

Zatmění Měsíce/Luny...

Zatmění Měsíce Luny V okamžiku zatmění Luny dnes, tedy 28.9.2015 před rozedněním (4:50 SEČ, 2:50 UT), stála Luna již ve znamení Berana.

Znamení Berana je spojené archetypicky s novými – spíše nevědomými – počátky. Je to analogické tomu, že počátky jsou spojovány i s okamžikem zrození (jež se z pohledu toho, co/kdo se rodí, děje neuvědoměle). Je to energie proražení, prosazení se, iniciativy, spontánní energie, náporu energie, bojovnosti, vitality.
Luna je ve fázích zatmění vždy nablízku Dračí ose.

V případě tohoto zatmění je
Luna spojena s Dračím ocasem, který symbolizuje instinktivní, pudové sklony. Lze tedy předpokládat, že spojení Luny a Dračího ocasu symbolizuje něco jako „Velkou matku“, chtonickou matku, „Dračí matku“ – ne snad své děti pohlcující, jako spíše své děti bránící, zuřivě, jako Drak.
Luna symboluje nejen matku, děti, rodinu, vlast ale na individuální rovině také naši duši, naši identitu. (Na mundánní úrovni symbolizuje Luna národní identitu, etnikum, národ.)
Tato pudová duše, identita, rodina je při zatmění Měsíce ve stínu Země. Ocitá se jakoby ve psychologickém Stínu.

Ve fázi zatmění LUNA – DUŠE (člověka, světa) zdánlivě "ztrácí" bezprostřední kontakt se SLUNCEM – VĚDOMÍM. Můžeme říci, že se jakoby vytrácí duševní jistota, empatie, jakoby duše ztrácela nad námi, nad naším „Já“ svou „moc“.
Zároveň také platí, že my sami ztrácíme se svou duší, se svou duševní (národní) identitou kontakt. Ztrácíme kontakt se svými obrannými mechanismy, které, kdyby nešlo o zatmění, by byly v okamžiku ohrožení naopak excitované a oživené? A o mnoho, o mnoho bezprostřednější, přímější?

Zatmění symbolicky ukazuje, že tato dispozice „obrany identity“ upadla do Stínu – tedy nejen do stínu, jenž na Lunu vrhá Země ve fázi astronomického zatmění.
A přesto „Dračí Luna“ působí! Z temnoty si ponechává svou „přitažlivost“ . Jakoby její ztráta symbolizovala ztrátu významných lunárních obsahů. A my si přesto máme v jejich pozataženém zrcadle (opozice je vlastně koukáním do zrcadla) uvědomit svou osobní (či národní) identitu.Zatmění (opozice Luny a Slunce na Dračí ose) vytváří významné aspekty.

Nejprve si všimneme aspektu na SATURNA – trigon (s Lunou) a sextil (se Sluncem).
Zatmění Měsíce Saturn
  • Forma rodiny (Luna trigon Saturn) a její legitimita. (Jak máme stavět na „tradiční“ západní rodině – když se rozpadá?
  • Rodiče a děti (Jak máme „ošetřovat“ toto právo, když západní státy mají po několik desetiletí index porodnosti „na vymření“?)
  • Postavení ženy-matky ve společnosti.
  • Vztah k přírodě. Vztah k národnímu hospodářství. Je opravdu pečující, nebo ne?
  • Vztah k rodné krajině. K národní i osobní minulosti. Vztah k rodným kořenům.
  • Národní zvyky. Zvyklosti. Písničky. Pohádky. Říkadla. Nezaměňujeme je až příliš za výpůjčky (ala satori v prášku)?
  • Podoba domova. Je tvarován podle našich potřeb?
  • Skromnost v našich potřebách. Ve výživě. Dokážeme se uskrovnit dobrovolně? Nebo se tak stane nedobrovolně?
  • atd.
Konstelace zatmění by měla tyto a jim podobné obsahy více emocionálně oživit, zjitřit.

Dalším aspektem je konjunkce Slunce a Dračí hlavy s Černou Lunou.
Pokud jde o emociální obsah – lze se domnívat, že jde o velmi náročné období. A to nejen ve vztahu k samotnému zatmění. Na Dračí osu, která symbolizuje přetlak „minulých“ obsahů a „budoucnosti“ dosedla totiž Černá Luna/Lilita už u o něco dříve. Rozhodně zjitřila svou přítomností průběh září.
A toto citově vzrušivé období vrcholí právě zatměním. Na pořad dne se dostává naše „potlačená“ duševní identita. Jaksi schopnost se více či lépe „doporodit“ ve vztahu k tomu, co nás „vyživuje“. Může to být skutečně matka, rodina, vlast, vzdělání, práce….. a může to být osobní vztah k někomu blízkému.

Řekla bych, že právě v tomto období se dostaly do popředí vztahy. Zatmění se totiž odehrává na ose znamení Beran / Váhy, a právě tato osa je o partnerských vztazích v nejširším slova smyslu (včetně důvěrných obchodních vztahů – viz význam „obchodní partneři“). Jádrem jsou pak na této ose partnerské vztahy osobní, intimní.

Vše, co zůstalo nepročištěné, nezpracované, mohlo a může nyní velmi intenzivně propuknout. A to už nějakou dobu před zatměním v průběhu září.

Jak už jsem uvedla, v současném zatmění Luny se vytvořila konjunkce Slunce a Černé Luny s Dračí hlavou. Vzhledem k tomu, že Dračí hlava by měla být více spojena s uvědomováním si, vědomým zpracováváním tématu, jež je s ní spojené, věnovala jsem se této tematice na fcb. Publikováním článků R. Starého o Černé Luně/Lilitě. A rovněž vlastním komentářem k této tematice.Ale zpět k zatmění Luny v Beranu. Dovršuje nyní – svou opozicí na Černou Lunu, která je tedy v konjunkci se Sluncem ve Vahách – emocionální rozkolísanost tohoto období.

- Mohou vznikat výčitky, resentimenty (Dračí ocas jsou minulé zážitky, které nebyly dostatečně zpracovány, bezděčně nabobtnaly, a nyní až agresivně vybouchnou).
- Může se projevit sklon k dramatickému přeceňování spravedlivosti ve vztahu. (Znamení Vah je spojeno s mezilidskými spory, nejen souzněním. Slunce je pak symbolem sebe-vědomého Já.)
- Může se objevovat potřeba vyrovnávat se s minulostí, zejména rodinnou (nebo ve vztahu k rodné krajině, přírodě). Do minulosti nás totiž vtahuje Luna spojená s Dračím ocasem. Tyto vzpomínky uvízlé ve stínu našeho života však mohou rozechvívat náš vědomý život.
- Můžeme cítit, jako by nám něco bytostně důležitého chybělo, a můžeme to velmi zjitřeně a přenosově prožívat ve vtahu k nějaké blízké osobě.Za současného Zatmění Luny se samozřejmě více zdůrazní i aspektové konstelace přítomné v aktuálním horoskopu Zatmění (bez určení konkrétního místa).
Zatmění Měsíce Jupiter Neptun Jde především o opozici Jupitera a Neptuna na ose znamení Panny a Ryb.

Jde o otázky smyslu oběti či obětování se, duševní integrity (celostnosti) a „léčby“. Je to rovněž téma hlubinné empatie a odpuštění (Neptun) jakož i téma zkušenostní intuice (Jupiter v Panně), osobní čistoty (Panna) a vyšší pravdivosti (Jupiter).

Je možné tedy chápat emocionální nároky tohoto období jako látku – a to i zkušební látku! – k tomu, abychom se nově více "vyléčili" (v tom, na co každý z nás jednostranně trpíme). A abychom získali novou identitu…ve vztazích...ve vztahu k většímu celku...

Nedostojí-li člověk těmto výzvám, může se setkávat s problémy vlastní emancipace, pocity ponížení, duševní frustrace a odcizenosti.
Samozřejmě – vždy je však nutné tato témata dávat do souvislosti s konkrétním osobním horoskopem!

- Na rovině mundánní astrologie lze uvažovat analogicky. Platí však, že to, co lze s obtížemi zpracovat individuálně, lze stěží předpokládat v lepší podobě na úrovni kolektivní. Ba právě naopak.
- A tak můžeme počítat s dalšími vzepjatými emocemi. Mezi těmi, kteří cítí svou národní identitu (Luna) v tradiční podobě (Dračí ocas, trigon na Saturna) jako velmi ohroženou. Tak se to týká prakticky všech v evropském regionu. Jedni se cítí ohroženi uprchlíky (tyto vlny„bezdomovců“ symbolizuje Neptun v Rybách). Druzí se pak cítí ohroženi ve svém „evropanství“ těmi, co se cítí ohroženi ….
Marné je lásky volání!
- Lze rovněž předpokládat nárust emocionálních střetů mezi různými národními pospolitostmi. Dnes jsem zaznamenala, že kdesi v Německu se porvali v utečeneckém táboře příslušníci různých etnik. Velmi příznačné!
V mezinárodních vztazích pak lze očekávat další „zklamání“, „podrazy“, falešné přísliby. Znamení Vah můžeme totiž spojovat s diplomacií. Je-li zde přítomné Slunce s Merkurem, je to velký příslib pro diplomatická jednání. Přítomnost Černé Luny však může jakoby „rázem“ všechno zmařitA na jak dlouho?
Úplné zatmění se odehrávalo zhruba hodinu a čtvrt …. čemuž by v analogii „hodina za rok“ měl odpovídat zhruba rok a čtvrt.
Přiznám se, že si nedovedu představit současné tempo evropských, národních a etnických zmatků ve stejné intenzitě ještě rok a čtvrt. Je možné, že opravdu Evropa ztrácí smysl pro vlastní identitu, že ztratila kontakt se svými „mateřskými“ kořeny a především se svými instinkty? (Ocitly se ve stínu.)
Je možné, že Lilita ve znamení vztahů a diplomacie zde slouží jako nástroj sebezničení? Anebo jako krajní princip „sebezáchovy“? Přiznám se, že bych raději viděla to druhé…. Ďábelskému zmatení se však nevyhneme… A to třeba i ve vlastních rodinách.
Ďábel – diabolos (z dia-ballein – vrhat napříč, rozdělit) totiž rozděluje… pozn. 1
Ale zároveň víme, že předčasné sjednocení (věž babylonská) končí katastrofou… pozn. 2

Vrátím se však od mundánních poznámek k jedinci. Stále však totiž platí – a souvisí to s významem člověka v západní kultuře – že je třeba zpracovávat témata především na individuální rovině. Na rovině vztahů – k druhým lidem, i k sobě sama. A zahrnuje to rovněž i uvědomění si svých kořenů, původu, národní a kulturní identity.
A protože je toto zatmění v důležitém aspektu k Saturnu (trigon a sextil na Zatmění), je třeba rovněž zpracovat smysluplně svou společenskou roli, svou společenskou odpovědnost.

Ať se vám v práci na své duši, vědomí, svědomí, rodině, vztazích a v sociální roli daří – Lilitě navzdory!

-------------

Poznámky:
1. Annick de Souzenelle: Symbolismus lidského těla, Malvern 2010, str. 20
2. Bez ohledu na EU – ke kořenům Evropy patří ustavičné pokusy o sjednocování v rámci západní kultury od antiky, přes středověk, po novověk a současnost… babylonskou věží pak rozumim hybridní multikulturalismus…


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2021
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »