Transitující Neptun v kvadrátu na transitujícího Saturna (2015/2016)


Příležitostná črta je otištěna se souhlasem autora © Rudolfa Starého.
Dosud nepublikováno. Bez souhlasu autora nelze jinde přetiskovat.

Transitující Neptun v kvadrátu na transitujícího Saturna (20...

V souvislosti s událostmi na Ukrajině se v tisku objevil výraz „hybridní válka“. Samo slovo „hybridní“ znamená směs nesourodých prvků, jejich rozmělnění nebo neorganické spojení. Je to ovšem jen jeden z mnoha momentů, které souvisejí s astrologickou symbolikou Neptuna, zvláště ve spojení se Saturnem.

Když se podíváme na současné transity pomalých planet, je to především dlouhodobá kvadratura transitujícího Pluta s transitujícím Uranem (další přesný kvadrát 17. 3. 2015 na 15° Kozoroha a Berana), ale vedle toho i významná kvadratura transitujícího Neptuna s transitujícím Saturnem (k nejbližšímu aspektu došlo v rozmezí asi 3° v lednu 2015, přesný kvadrát nastane koncem roku 2015 na 7° znamení Střelce a Ryb, což se v roce 2016 zopakuje ještě dvakrát na 10°-12° znamení Střelce a Ryb.

Za zvlášť názornou korespondenci uvedené konstelace lze považovat způsob válečného konfliktu, jaký v současné době probíhá na východě Ukrajiny.
Ukrajina
Válka na východě Ukrajiny
Při něm dochází ke zpochybňování a narušování dosavadních hranic státu, průběh vojenských operací je nepřehledný, na uniformách ruských vojáků chybí jasné distinkce, jejich pronikání na území Ukrajiny má povahu pomalého prosakování, a probíhající boje jsou provázeny lživou a matoucí propagandou.


Uveďme si některé metamorfózy uvedené konstelace Neptun/Saturn:
- Rozklad struktury
- Narušení hranic
- Události odehrávají jakoby v mlze
- Nepřehledný a nejistý vývoj situace
- Zastírání skutečného stavu věcí
- Plíživý pohyb všemi směry
- Ztráta respektu vůči dosavadním normám
- Ignorování uzavřených dohod
- Osočování protivníka pomocí lživé propagandy
- Narušení režimu každodenního života
- Šíření nákazy nejrůznějších nemocí
- Podrývání tradičních civilizačních hodnot

Neptunskému znejasňujícímu a rozkladnému vlivu dokáže čelit pouze Saturn, který je dostatečně pevný a jehož formy jsou životaschopné. V případě, kdy struktury reprezentující Saturna jsou slabé a nepevné, hrozí, že dojde k jejich dalšímu oslabení nebo „rozpuštění“ v důsledku nepřehledných a nezvládnutelných událostí.

Pokud jde o individuální horoskopy, závisí povaha naznačených kombinací především na tom, zda Neptun nebo Saturn vytvoří na uvedeném stupni a znamení konjunkci s některou osobní planetou.

Jestliže jsou saturnské struktury v nejširším smyslu slova nepevné nebo přežilé, pak
Slunce může trpět ztrátou identity, zpochybnění autority, ochabnutí tvořivosti;
Luna může být na způsob tsunami zaplavena afekty, emocemi a vzpomínkami, v nichž se nedokáže vyznat a uspořádat je.
Mars se může dostat do víru nepřehledných událostí, z něhož se nedokáže vymanit a může být zneužit ke zločinným záměrům;
Venuše může zaznamenat rozklad partnerských a sousedských vztahů a sociálních vazeb;
Merkur může být vystaven náporu bludných myšlenek, lží a fantazií. Atd.

Jestliže je Saturn ve struktuře psýchy dostatečně silný a životný, může uchránit
Slunce před zpochybněním osobní identity, a tvůrčím způsobem využít Neptunovo spojení s kolektivním nevědomím;
Luna se může nechat okouzlovat přílivem fantazijních, snových a uměleckých obrazů a nacházet řád ve změti vzpomínek z minulosti;
Mars může rozšířit okruh své činorodosti a zbavit se křečovitosti, aniž překročí platné společenské normy;
Venuše může čerpat z nabízející se inspirace a utvářet svůj vztah ke světu a k lidem podle zásad harmonie a krásy;
Merkur může uplatnit ve větší míře také svou uvolněnou představivost, aniž se obává, že to ohrozí jeho racionalitu.
Atd.

Dlužno dodat, že jde o kvadrát, a ten má vždy plutónský charakter, protože je spojen se smrtí (zánikem) a znovuzrozením (obnovou). Z astrologického hlediska tvoří čtverec (kvadrát) rámec pro kříž. Pro křesťana je kříž jako nástroj smrti symbolem znovuzrození („Svatý kříži, tebe ctíme,“ zpívá se dnes, o 4. neděli postní.) Naproti tomu Židé zůstávají u dvou trigonů, z nichž jeden směřuje dopředu, druhý dozadu (tzv. Davidova šesticípá hvězda). Číňané setrvávají u opozice Yang a Yin. Dokonalým symbolem buddhistické jednoty je kruh, který v sobě obsahuje dosud neoddělené části zárodečných protiv. Tato procesuální a vývojová linie tvoří páteř axiomu Marie Prorokyně (viz Podobnosti I) a zároveň i následné řady astrologických aspektů.

Symboly

Má-li kvadrát plutónský charakter, znamená to, že oba zúčastněné protikladné prvky, v našem případě Neptun a Saturn, se ocitají v procesu zániku, aby se vzápětí zrodily v nové, vývojově pokročilejší podobě. Tu lze nejstručněji vyjádřit jako „dokonaleji ztvárněný Neptun“ a „uvolněně působící Saturn“.

Psychologické, ale i dějinně vývojové problémy vznikají, jakmile jeden, případně oba prvky se odmítají proměnit skrze svůj zánik. Tuto situaci vystihují některé pohádky, v nichž se nejprve vyplýtvá živá voda – ve snaze se vrátit co nejrychleji do života - a teprve potom se aplikuje mrtvá voda, která sice dokáže znovu uspořádat narušenou strukturu, ale ta zůstane neměnná, neboť všechna živá voda byla už vyplýtvána. V takovém případě se nic nového nemůže zrodit, a ať už jde o individuální problémy nebo dějinné krize, celý průběh je nucen se cyklicky opakovat.
Rudolf Starý © 2015


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2021
Lunární kalendář
Úplněk v KozorohKozorohu
ukázat kalendář »