Mars v Rybách a ve 12. domě
(Dějinné metamorfózy)


Příležitostná črta je otištěna se souhlasem autora © Rudolfa Starého.
Dosud nepublikováno. Bez souhlasu autora nelze jinde přetiskovat.

Mars v Rybách a ve 12. domě...

Pocit „Déjà vue“ vztahující se k místu, na němž jsem se právě nacházel, jsem měl podvakrát v životě.

Poprvé to bylo ve Vezelay, nedaleko překrásné gotické katedrály (do níž jsem se z nepochopitelných důvodů neodvážil podruhé vstoupit). To místo bylo pusté, nebylo na něm nic zvláštního, kromě nenápadné dřevěné tabulky, kterou jsem zprvu přehlédl. Měl jsem naprosto iracionální pocit, že jsem tam už jednou byl. Na tabulce stálo, že na tomto místě vyzýval sv. Bernard ke křižácké výpravě. (Bez komentáře.)

Palác velmistrů
Palác velmistrů
Podruhé to bylo, když jsem stanul na hradbách Paláce velmistrů na ostrově Rhodos. Měl jsem neodbytný pocit, že jsem na tomto místě už jednou stál, mohlo to být na počátku 15. století, kdy byl ostrov v obležení Turků (v roce 1525 při druhém obléhání se ho Turci zmocnili; mimochodem, bylo to v roce, kdy všechny tehdy známé planety včetně dosud neznámého Neptuna stály ve znamení Ryb).Takové dojmy či vize se obvykle spojují s dřívějšími životy. Domnívám se, že místo konkretistického výkladu lze nabídnout hypotézu opírající se o rezonanci určité konstelace s podobnými konstelacemi uloženými v kolektivním nevědomí, jež je svého druhu pamětí (dnes je módní hovořit v této souvislosti o indické akaši). To znamená, že lidé s výrazným postavením Neptuna (Neptun je svým způsobem „průdušný“ ve vztahu ke kolektivnímu nevědomí), zejména v aspektu na Lunu a Slunce, mohou být v tomto ohledu mimořádně citliví a vnímaví.

Řádový rytíř
Řádový rytíř, nástěnná malba, 14. století
V mém případě byl rezonujícím faktorem Mars v Rybách ve 12. domě, v kvadrátu na Slunce a v opozici na Neptuna (můj horoskop je k nahlédnutí v Podobnostech II-III). Rytíři svatého Jana, pozdější Řád maltézských rytířů, kteří tehdy na Rhodu sídlili, byli titulováni jako „chevaliers et hospitaliers“ – „rytíři a špitálníci“. Řádový rytíř byl bojovník (Mars) mnišského typu (Neptun, 12. dům), jehož úkolem bylo bránit křesťanskou víru proti Turkům a zároveň poskytovat pomoc potřebným a nemocným včetně poutníků do Jeruzaléma. Vezmeme-li v úvahu atributy připisované Martovi, znamení Ryb a 12. domu, stěží si dokážeme představit dokonalejší korespondenci uvedené konstelace, než byli tehdejší „chevaliers et hospitaliers“ se znamením kříže na prsou, kteří bránili Palác velmistrů před tureckými nájezdníky.
Nový špitál, Rhodos
Nový špitál, Rhodos, 15. století
Ve městě Rhodu jsou dva špitály, v jednom je dnes muzeum, druhý je přístupný a působí monumentálním a téměř mystickým dojmem. Kolem zdí hlavní místnosti jsou náhrobní kameny rytířů, mezi nimi i náhrobek „neznámého rytíře“.
Vojenský kaplan na lodi USS Franklin
Vojenský kaplan na lodi USS Franklin
S kombinací vojáka a mnicha, resp. kněze, se v novější době můžeme setkat v postavě vojenského kaplana. Nezapomenutelným dojmem na mě zapůsobily dokumentární filmové záběry z americké letadlové lodi USS Franklin zasažené japonskou bombou. Ve všeobecné vřavě leží na palubě námořník, jemuž vojenský kaplan, otec Callaghan, uděluje poslední pomazání.
Travis/Heying, Nejsilnější zbraň
Titulní stránka knihy
Nedávno bylo možné se dočíst o vojenském kaplanovi českého původu, jménem Emil Kapaun, který byl vyznamenán americkým presidentem jako hrdina korejské války, a uvádělo se tu, že se dokonce připravuje jeho beatifikace. Mezitím vyšla kniha líčící jeho zážitky během korejské války (Travis/Heying, Nejsilnější zbraň)Co z těchto načrtnutých paralel vyplývá? Především to, že nás z okolního světa nejspíše zaujmou události a postavy, které svým charakterem odpovídají konstelacím v našem horoskopu. Jde o bezděčně působící afinitu, která svědčí o tom, že synchronicita není pouze záležitostí časové souběžnosti, jak by se z tohoto termínu mohlo zdát, nýbrž že jde o významovou příbuznost, jaká existuje mezi danými konstelacemi na jedné straně a životními situacemi a rolemi na druhé. Proto se mohou vyskytnout a odehrát v kterékoli příhodné době, v závislosti na společenských podmínkách. Konstelace planet v horoskopu stále trvají, ale jejich konkrétní dějinné variace se neustále proměňují. Úkolem každého „zrozence“, jak říkávali staří, je podílet se na jejich metamorfózách a pokoušet se pro ně najít co nejpříhodnější uplatnění. (Tak může i dnešní Mars v Rybách a ve 12. domě, žijící bezmála mnišským životem na okraji společnosti, bránit své přesvědčení před náporem „Turků“, a přitom se věnovat péči o duše těch, kteří putují do „Jeruzaléma“.)
Rudolf Starý © 2015


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2021
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »