Homeopatie jako mentální participace
(Hypotetická hříčka)


Příležitostná črta je otištěna se souhlasem autora © Rudolfa Starého.
Dosud nepublikováno. Bez souhlasu autora nelze jinde přetiskovat.

Homeopatie jako mentální participace...

Vyjděme z předpokladu, že nemoc v nejširším smyslu slova znamená neuspořádanost (narušení přirozené struktury). A předpokládejme dále, že homeopatická léčba probíhá jako participace (podílení se) méně uspořádané látky na látce uspořádanější, a tedy vzorovější, resp. archetypovější. Pak platí, že nedokonalý tvar se tělesně nebo mentálně podílí na dokonalejším tvaru, a tím se ztvaruje do podoby, jaká odpovídá jeho přirozenosti.

Homeopatie - Werner Stumpf

Fotografie bříška prstu před aplikací homeopatického léku a po vyléčení
(Werner Stumpf, Homöopathie)

Archetyp jako dokonale uspořádaný pratvar léčí.

Mýtus jako archetypový vzorec určitého dějství léčí (tuto mimořádně důležitou myšlenku najdeme u Junga, ovšem bez bližšího vysvětlení).

Tak je například „nasířenost“ deformací zdravé martovské energie. Tento stav způsobuje síra, a proto je možné nalézt pomocí potenciace dokonalejší tvar tohoto druhu energie, která je v horoskopu zastoupena Áreem/Martem. Jestliže platí, že mýtická postava je léčivá, dokáže homeopatický lék Sulfur vtisknout dosud neuspořádaným projevům tvar sebeprosazení, smělosti a agresivity. Tak je tomu v případě nedostatečně projevované martovské energie, kterou je třeba probudit, zformovat a uplatnit v životě. Tento léčebný zákrok však nedokáže odstranit z lidského chování popudlivost, urážlivost, bezohlednost atd. Aby to bylo možné, je nutné vlastnosti vztahující se k symbolu Marta dále potenciovat, tj. kultivovat do podoby rozvážné odvahy, rozhodnosti a iniciativy. Homeopatickým lékem, na němž má Mars v druhé fázi léčby participovat, je eticky a esteticky dokonalejší vzorec uplatňování martovské energie. A to už je záležitost příslušné kultury.

Podobně je tomu i v případě Herma/Merkura. Když deformovaný lidský typ, například zloděje, necháme participovat na dokonalém hermovském vzorci, jak ho známe z řecké mytologie, dostaneme dokonalého mistra tohoto oboru. Kdyby se Hermés/Merkur jako vysoce potencionované „zlodějství“ zmocnil psýchy člověka a plně ho ovládl, stal by se z dotyčného téměř dokonalý zloděj (viz kriminální filmy typu „dokonalá loupež“ a pod.) Ale už řečtí filosofové namítali, že toto homérovské pojetí božských pravzorů je založeno na stejnosti lidských vlastností a sklonů, a to pobuřovalo jejich etické smýšlení. Dovolávali se mentální kultivace hermovských/merkuriálních vlastností. Z „vykrádání“ moudrých myšlenek se může vyvinout ucelený vzdělávací systém. Běžná praxe spočívající v okrádání všech všemi se může proměnit v řádný obchod upravovaný pomocí obecně platných předpisů a měřítek.

Z terapeutického hlediska je posílení hermovských/merkuriálních vlastností a sklonů nezbytné v těch případech, kdy je člověk není schopen plně rozvinout a uplatnit. Kultivace těchto vlastností ve smyslu proměny forem, v nichž se tento druh energie uplatňuje, je však druhou nezbytnou fází individuálního a společenského vývoje. Tento druh homeopatie předpokládá participaci na kulturně vyspělejších, spravedlivějších a ohleduplnějších vzorcích chování.

Ať už je to jakkoli, svou nedokonalost a neuspořádanost napravujeme participací – buď tělesnou, nebo mentální – na příslušném archetypovém pravzoru.

Apollón - Sluneční bůh, Rhodos
Sluneční bůh, Rhodos, 3.-2. stol. př. n. l.
Židé léčili své ušknutím hadem na poušti pohledem na měděného hada (had jako symbol vší negativity) vyvýšeného na kůlu.

Řekové léčili své znechucení nad ošklivostí světa pohledem na archetypovou-apollinskou krásu.
Křesťané léčí své „ušknutí“ hříchem pohledem na archetyp Syna člověka, kterého Pilát při jeho „vyvýšení“ označil jako INRI.
Rudolf Starý © 2015


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2021
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »