Hlavní strana > Astropsychologie > Tvary horoskopu > Rozlomené držadlo vědra
Rozlomené držadlo vědra - tvar horoskopu

Rozlomené držadlo vědra
Přechodný tvar horoskopu


Případová studie:
  • Jupiter (1. "rozlomené držadlo")
  • Saturn (2. "rozlomené držadlo")

Zvětšit horoskopHoroskop:
Ukázka - Vědro (Rozlomené držadlo vědra) - tvar horoskopu Ukázka - Vědro (Rozlomené držadlo vědra) - tvar horoskopu Ukázka - Vědro (Rozlomené držadlo vědra) - tvar horoskopu

Případová studie - Rozlomené držadlo vědra

Celkový pohled na horoskop
Jde o horoskop ženy. Při celkovém pohledu na horoskop si nejprve všimneme, že většina energií symbolizovaných planetami se soustřeďuje v úzkém rozmezí, tzv. steliu. Jde o znamení Vah po znamení Střelce, od symbolu Pluta po Lunu na Ascendentu.

Protože jde o horoskop ženy, je pravděpodobné, že se bude identifikovat s Lunou ve Střelci na Ascendentu. Planeta, respektive archetyp, který koresponduje (odpovídá, vládne) znamení Střelce, je Jupiter. Jupiter tedy vládne jak Luně (psychice nositelky horoskopu), tak celému horoskopu (celkovým dispozicím), neboť vládne ascendentovému znamení Střelce.

Určitě se tedy musíme zamyslet nad rolí jupiterské energie v životě nositelky horoskopu. Jupiterská energie je totiž zdůrazněna tím, že vládne jak celému horoskopu (životnímu příběhu), tak nitru (psychice, Luně) nositelky horoskopu. Vidíme však, že Jupiter není součástí stelia (nahromaděných energií), nýbrž tvoří to, co jsme nazvali pracovně „rozlomené držadlo“. Jde vlastně o jakási dvě „ucha“ proti planetám nahromaděným ve steliu. Jupiter je jedno z těchto „uch“, druhým „uchem“ je Saturn. Role těchto „uch“ si všimneme později.Nejprve k tvaru horoskopu
U nepravidelně rozložených energií, kde je výrazné stelium, bývá tendence se bezděčně více ujímat energií nahromaděných ve stelliu, tedy je více zosobňovat, byť neuvědoměle.

Energie „odštěpené“ od stelia – což je např. tvar horoskopu Držadlo vědra, popřípadě „rozlomené držadlo“ (dvě „ucha“) - pak zpravidla ztělesňují druzí lidé nebo okolní svět.Stelium planet (vědro)
Nyní se zamysleme nad energiemi stelia, kterých může být nositelka horoskopu představitelkou. Energie stelia jsou rozloženy výrazně ve znamení Štíra. Také planeta Pluto, který je přiřazen znamení Štíra (je jeho vládcem), je součástí stelia.

Štírovských a plutonických energií se často nositelé těchto energií bezděčně, nevědomě obávají (jako by je „strašilo“ něco mocného v jejich nitru). Proto je často, a častěji v případě žen, potlačují. Je proto z psychologického hlediska pochopitelné, že se jim těchto energií dostává přenosovým způsobem od těch druhých. Asi v duchu úsloví „odříkaného chleba největší krajíc“. Na to si pak zpravidla lidé se „štírovskými“ vlohami „stěžují“ a nejsou si zpravidla vědomi, že nevědomě reakce okolí sami probouzejí.

Je tedy úkolem tyto energie – které v sobě cítí či se jich obávají – vhodným způsobem vědoměji zapojit do svého života. Stejně je osoba s těmito energiemi projevuje – jinak ani nemůže, je-li těžiště její psychiky v oblasti nahromaděných energií . Činí tak ale potlačeně a nevědomě, nejspíš manipulativnými formami chování vůči druhým. Bude potřeba si skrytě manipulativní sklony uvědomit, a naučit se více se za sebe projevovat.Jupiter (1. "rozlomené držadlo")
V dalším kroku se přesuneme k významné roli Jupitera v tomto horoskopu. Vládcem horoskopu (Ascendentu) a Luny ve Střelci je Jupiter. Sám Jupiter je ve znamení Ryb. Protože Rybám vládne Neptun, vládne tedy jejímu Jupiteru Neptun. Neptun je recipročně ve znamení Střelce, čili Neptunu vládne Jupiter. A tak se dá říci, že horoskopu vládnou Jupiter s Neptunem.
Dá se předpokládat, že horoskopu, resp. dispozicím této ženy, vládne téměř snová představa úžasné jupiterské energie, kterou pro ženy ve většině případech představuje nějaký muž. Tím spíše, že s Jupiterem jako vládcem horoskopu vytváří harmonický aspekt Mars (aktivita) a také Merkur (komunikace). Muž jako přenosový představitel těchto všech energií může být v první etapě vztahu pohádkovou bytostí, ztělesněním archetypu hrdiny, rytíře, prince, přátelskou, komunikativní bytostí.

Leč ten samý Jupiter v Rybách jako vládce horoskopu je v napjatém aspektu – kvadrátu – právě k Neptunu, jenž vládne Rybám. A tak je možné, že z iluze se časem vyklube deziluze či zklamání. Také je možné, že dojde k nějaké události, jež přivodí krizi, neboť Jupiter má navíc napjatý vztah k Plutu, jenž krize a transformace symbolizuje. Dokud však pohádka trvá, kdo by pomýšlel na těžkosti?

Lze předpokládat, že ve svém vztahu či vztazích bude nositelka horoskopu sice toužit po ideálním vztahu s „panem božským“ a bude mít možnost takovou skutečnost na čas pocítit. Avšak tento vztah či události kolem něho budou mít také „ničivou“ povahu. A nositelka horoskopu se s tím možná bude v budoucnu „prát“. Což má vést k proměně nositelky, hluboké katarzi a objevení vnitřních tvořivých zdrojů, aniž by jakkoli v budoucnu zanevřela ve svém životě na vztahy k mužům a aniž by ztratila schopnost se jim poddat.Saturn (2. "rozlomené držadlo")
Druhou planetou oddělenou od stelia, působící zdánlivě „zvnějška“, je Saturn.

Také on je jakýmsi energetickým ohniskem, víceméně zakoušeným „zvnějška“. Mezi Saturnem a Jupiterem (jako dvěma „uchy“) sice není přímý aspektový vztah, přesto jsou tyto energie v životě dotyčné osoby hluboce propojeny. Jednak prostřednictvím planet ve Štíru. Jde zejména o archetyp Marta, k němuž mají hladký aspekt – trigon – obě „ucha“, tedy jak Jupiter, tak Saturn. Dále jsou propojeny prostřednictvím Luny, neboť Saturn je ve znamení Raka, kterému vládne Luna, a Luně zase vládne Jupiter.

Tyto provázané aspekty naznačují možnost vztahu k milému (jupiterskému) – zralému či více staršímu(saturnskému) muži – jako klíčové postavě života nositelky horoskopu.

Saturn jako archetyp představuje ovšem jiný druh energií než Jupiter, neboť symbolizuje vymezenost až omezenost, společenský statut, odpovědnost atd.. Přesto může být prožíván prostřednictvím událostí či lidí, jež mohou nějak souviset s panem „božským“. Možná, že to bude on sám, pan „božský“ který bude ztělesňovat otcovské, rádcovské rysy (Saturn jako rádce je vyjádřen harmonickým aspektem – trigonem – ke Slunci v horoskopu).

Anebo archetyp Saturna může představovat nějaká jiná postava – působící poněkud kriticky, úzkoprse, konzervativně, byť otcovsky. Také s těmito saturnskými energiemi (podobně jako s jupiterskou energií) má tendenci se nositelka horoskopu dříve nebo později konfrontovat, byť je může nejprve prožívat harmonicky.

Znovu však se otevírá prostor k tomu, že i tuto saturnskou energii – odpovědnost, vymezenost, závazky, formování sebe sama – si musí nositelka přes všechna případná nedorozumění a krize ve vztahu (vztazích) aktivně osvojit a rozvinout je prostřednictvím sebe sama.

A k tomu, aby prošla krizemi a transformacemi vztahů i sebe sama jí slouží energie stelia, zejména znamení Štíra.

Lenka Adamová © 2014

Další přechodné tvary horoskopu

Tvar horoskopu - VYMKNUTÍ

Vymknutí

Vymknutí je zvláštní variantou rozptylu. Planety jsou celkem rovnoměrně volněji rozmístěny, ale v jednom místě horoskopu se vyskytuje shluk, stelium alespoň tří planet.

Tvar horoskopu - Dvě ucha u držadla vědra

Dvě ucha u držadla vědra

Držadlo vědra není singletonem, nýbrž má podobu dvou uch, dvou planet, která však nejsou navzájem v konjunkci.
Horoskop však není houpačkou, neboť naproti „uchům“ se vyskytuje širší rozložení planet, než je u houpačky, tj. více než 150°.

Tvar horoskopu - Rozlomené držadlo vědra

Rozlomené držadlo vědra

Případová studie - ukázka výkladu přechodného tvaru horoskopu.


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »