Hlavní strana > Astropsychologie > Tvary horoskopu

Tvary horoskopu - celkové uspořádání planet v horoskopu

Tvary horoskopu
Planety jako vládcové znamení, což v astrologii platí i o Plutu, mají specifické postavení v horoskopu. Oproti jiným prvkům horoskopu (např. Cheirón, Lilith, lunární uzly) navíc určují, jaký tvar má konkrétní horoskop. Co to znamená?

Celkové rozložení planet zrcadlí, jakou dynamiku má osobnost člověka, jak uplatňuje svou životní energii a dokonce jakým směrem.

Tvar horoskopu vypovídá o některých opakujících se sklonech člověka. Nahlédnutí této celkové charakteristiky člověka na základě rozložení planet v horoskopu má analogii s tzv. tvarovou psychologií (Gestalt-psychologie).
Tvary horoskopu:

Zřetelné tvary horoskopu

Planety mohou být rozloženy rovnoměrně, či seskupeny jen v jedné oblasti horoskopu, nebo má jejich rozložení jiné zřetelné tvary.

Rozlišují se zejména tato tvarová uspořádání planet v horoskopu:
miska, vědro (držadlo vědra), lokomotiva, ranec, rozptyl, houpačka.

Tvar horoskopu vypovídá o některých opakujících se sklonech člověka, s určitými přednostmi, který daný tvar přináší, ale rovněž s výraznými jednostrannostmi či omezeními, která jsou s určitým tvarem spojená. Takové jednostrannosti či omezení je dobré pochopit, kultivovat a prostřednictvím dalších možností svého zadání (jak je naznačuje horoskop) „překonat“. I to patří k psychologickým výzvám na cestě ke svébytnosti.
Tvar horoskopu nemusí být jednoznačně v horoskopu viditelný. Těmto případům se věnuje sekce Přechodné tvary. Pokud je však tvar horoskopu zřetelný, musíme mu věnovat pozornost už v úvodních charakteristikách člověka a jeho přístupu k životu.

Zřetelné tvary:
Tvar horoskopu - MISKA

Miska

Všechny planety jsou rozloženy jen v jedné polovině horoskopu v cca 180°.

Tvar horoskopu - VĚDRO

Vědro (držadlo vědra)

Většina planet je rozložena do 180°. To je nádobka (miska).
A naproti misce je držadlo, což je jedna planeta, případně konjunkce dvou planet.

Tvar horoskopu - LOKOMOTIVA

Lokomotiva

Planety jsou rovnoměrně rozloženy do dvou třetin horoskopu 240° a alespoň jedna třetina horoskopu zůstává planetami neobsazena.

Tvar horoskopu - RANEC

Ranec

Planety jsou v horoskopu umístěné jen do jedné třetiny horoskopu 120°.
Tento tvar tedy zahrnuje výrazné nahromadění planet, tzv. stellium.

Tvar horoskopu - ROZPTYL

Rozptyl

Planety jsou poměrně rovnoměrně rozmístěny po obvodu celého horoskopu, byť mohou být místy mezi planetami větší odstupy.

Tvar horoskopu - HOUPAČKA

Houpačka

Planety jsou rozmístěny do dvou poměrně ohraničených oblastí proti sobě, mezi nimiž je z jedné i druhé strany nejméně 60° až 90° (a více).


Přechodné tvary horoskopu

V horoskopech se poměrně často vyskytují přechodné, neostré tvary.
Tyto tvary je nutné posuzovat individuálně:
  • Tvar nelze určit, převažují však velké aspektové konfigurace (např. velký trigon, velká kvadratura apod.) Ty rovněž významně vypovídají o dynamice a hlavním psychologickém ladění nositele horoskopu.
  • Tvar nelze určit, neobjevuje se ani významná základní aspektová konfigurace. V rámci „tvarové“ astrologie, je možné třeba říci, že v jedinci se vyskytují jakoby samostatně různé dílčí postavy.
  • Tvar je neurčitý – je přechodem mezi tvary základními (např. přechod mezi miskou a lokomotivou). Je třeba se pak zamýšlet nad tím, ke kterému tvaru člověk více přepadá, jaké psychologické tvarové pozadí „dominuje“.
  • Tvar je výjimkou v rámci základního tvaru (např. to, čemu říkáme dvě ucha u držadla vědra).
Samozřejmě, že vedle „tvarové“ psychologie se spolu musíme podívat i po dalších dominantách horoskopu – jako je ASC a vládce ASC, planety na hlavních osách a jiné formy zdůraznění. A ve výsledku musíme k horoskopu přistoupit všestranně dle dalších charakteristik.

Přece jen existují neostré, přechodné tvary, o nichž můžeme něco obecněji uvažovat.

Přechodné tvary:
Tvar horoskopu - VYMKNUTÍ

Vymknutí

Vymknutí je zvláštní variantou rozptylu. Planety jsou celkem rovnoměrně volněji rozmístěny, ale v jednom místě horoskopu se vyskytuje shluk, stelium alespoň tří planet.

Tvar horoskopu - Dvě ucha u držadla vědra

Dvě ucha u držadla vědra

Držadlo vědra není singletonem, nýbrž má podobu dvou uch, dvou planet, která však nejsou navzájem v konjunkci.
Horoskop však není houpačkou, neboť naproti „uchům“ se vyskytuje širší rozložení planet, než je u houpačky, tj. více než 150°.


Případová studie:
Tvar horoskopu - Rozlomené držadlo vědra

Rozlomené držadlo vědra

Případová studie - ukázka výkladu přechodného tvaru horoskopu.


Lenka Adamová © 2013
Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v KozorohKozorohu
ukázat kalendář »