Lokomotiva - tvar horoskopu

Lokomotiva
Tvar horoskopu


Jak lokomotivu poznáme:
Všechny planety včetně Pluta jsou rovnoměrně rozloženy do dvou třetin horoskopu cca 240°.
(Rovnoměrně = neobsahují mezeru větší než asi 50°)

Alespoň jedna třetina horoskopu (cca 120°) zůstává planetami neobsazena.
Zvětšit horoskopUkázky lokomotivy:
Ukázka - Lokomotiva - tvar horoskopu Ukázka - Lokomotiva - tvar horoskopu Ukázka - Lokomotiva - tvar horoskopu

Charakteristika lokomotivy

Dynamický, napředující ... ujíždějící supící vlak
Je to velmi dynamický, "napředující" tvar, kdy planety tvoří jakoby ujíždějící supící vlak. Jeho nositelé bývají plni energie, přetlaku, neklidu.
Lokomotiva - První vagón celého vlaku
Rozhodující roli v tomto „vlaku“ má první planeta ve směru hodinových ručiček – to je lokomotiva ve vlastním slova smyslu, která táhne za sebou ostatní vagóny.
Ta udílí ráz celému tvaru - cílům a tématům jeho dynamiky, a povaze této dynamiky. Samozřejmě záleží také na tom, v jakém znamení a zejména v jakém domě se nachází první planeta-lokomotiva.
Chybějící část
Prázdný prostor před lokomotivou (vlakem) jako by symbolizoval chybějící kus pravdy, životního naplnění, nebo chybějící část k uskutečnění vize. Proto osoby s tímto tvarem jakoby chtěli docílit nejzazší pravdy. Mívají smysl pro to, co přesahuje život, pro transcendentní stránku života.

A přesto jim stále něco chybí. Svůj kus „prázdnoty“ vidí ve světě, a proto se ho často snaží zlepšovat, zcelovat. Hledají nová východiska.
Poslední vagón:
Ať už je rozsah jejich působení jakkoli široký (či ne), v přetlaku své energie se jakoby neumí zastavit a tak mohou osoby s tímto tvarem někdy „narazit“, nebo „vykolejit“. Bývá to období ztráty vitality.
Druhým jejich „omezením“ bývá energie, která je spojena s planetou v roli „posledního vagónu“. Ten totiž jakoby nejvíce trpí celou jejich dynamikou. A tak se někdy proti všem svým velkým cílům musí lokomotiva volky nevolky „zajímat“ o to, co „přehlíží“ na své osobní rovině.Příklady lokomotivy:
- Příkladem může být J. W. Goethe, básník, dramatik, „holistický“ badatel, také „tajný rada“, jeden z prvních romantiků - jeho lokomotivou je imaginativní, celostný Neptun.
- Příkladem může být I. Newton, mimořádný vědec „titánského“, božského významu (jak ho nakreslil W. Blake), a také esoterik - jeho lokomotivou je objevitelský a neortodoxní Uran.Smysl pro pospolitost a integrace vlastní nejistoty
Úkolem bývá (a má být) vyzískání něčeho, co má smysl pro pospolitost.
Ale individuačním úkolem je také „soukromější“ smysluplný postoj k životu, přiměřené vynakládání energie a prozkoumání a integrace vlastní nejistoty a „vlastní prázdnoty“.

Lenka Adamová © 2013
Bez souhlasu autorky nelze jinde přetiskovat.

Článek lze dále otiskovat jen jako přímý odkaz na web L. Adamové:
http://www.neptunica.cz

Další zřetelné tvary horoskopu

Tvar horoskopu - MISKA

Miska

Všechny planety jsou rozloženy jen v jedné polovině horoskopu v cca 180°.

Tvar horoskopu - VĚDRO

Vědro (držadlo vědra)

Většina planet je rozložena do 180°. To je nádobka (miska).
A naproti misce je držadlo, což je jedna planeta, případně konjunkce dvou planet.

Tvar horoskopu - LOKOMOTIVA

Lokomotiva

Planety jsou rovnoměrně rozloženy do dvou třetin horoskopu 240° a alespoň jedna třetina horoskopu zůstává planetami neobsazena.

Tvar horoskopu - RANEC

Ranec

Planety jsou v horoskopu umístěné jen do jedné třetiny horoskopu 120°.
Tento tvar tedy zahrnuje výrazné nahromadění planet, tzv. stellium.

Tvar horoskopu - ROZPTYL

Rozptyl

Planety jsou poměrně rovnoměrně rozmístěny po obvodu celého horoskopu, byť mohou být místy mezi planetami větší odstupy.

Tvar horoskopu - HOUPAČKA

Houpačka

Planety jsou rozmístěny do dvou poměrně ohraničených oblastí proti sobě, mezi nimiž je z jedné i druhé strany nejméně 60° až 90° (a více).


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna v BýkBýku
ukázat kalendář »