Rozptyl - tvar horoskopu

Rozptyl
Tvar horoskopu


Jak rozptyl poznáme:
Všechny planety včetně Pluta jsou poměrně rovnoměrně rozmístěny po obvodu celého horoskopu, byť mohou být místy mezi planetami větší odstupy (např. 60° - 80°).
Zvětšit horoskopUkázky rozptylu:
Ukázka - Rozptyl - tvar horoskopu Ukázka - Rozptyl - tvar horoskopu Ukázka - Rozptyl - tvar horoskopu

Charakteristika rozptylu

Všestrannost s mnoha zájmy
Směr životní dynamiky bývá zprvu nejednoznačný, i když jde zpravidla o velmi aktivní a zvídavé jedince. V jejich povaze nejsou ostře odlišeny hranice Já a svět, dynamika směřuje různými směry, různé podněty se prolínají.

Lidé s tímto tvarem bývají všestranní, s mnoha zájmy nebo zálibami. Často mohou být však roztříštěni, především v mládí. Neví, kam směřovat. Zdá se jim, že se mohou stát „vším“.

A tak neostrost hranic Já a svět je mnohdy vede k tomu, že hledají především sami sebe, a že se přitom více zaměřují na „vnitřní“ cestu.
Touha po nezávisloti a soběstačnost
Bytostně touží po nezávislosti – „svůj svět“ si totiž nosí sebou. Postupně směřují k soběstačnosti. Mohou na mnohé působit sebestředně (a sebestřední třeba jsou).
Výzvou se však pro ně stává cesta ke „středu“, ke spojení horizontály života s vertikálou vyššího celku.
Mají přirozenou potřebu zajímat se o esoteriku, umění, psychologii, duchovní cestu. A na této cestě se mohou stát těmi, kteří přinášejí nebo zprostředkovávají nové koncepce.Příklady rozptylu:
- Příkladem rozptylu může být C. G. Jung, všestranný, integrální myslitel, tvůrce psychologie archetypů, jejíž součástí je téma individuační cesty za „Svébytím“ (v duchu „kristovského“ kříže).
- Příkladem může být F. Capra, americký fyzik, který proslul bestsellerem „Tao fyziky“ (už v názvu spojujícím různorodé podněty), který patří k prvním představitelům hnutí New Age.
- Příkladem může být český jungiánský autor, psycholog, astrolog, hermeneutik Rudolf Starý.Celistvý životní projekt
Co je individuačním úkolem osob s tímto tvarem horoskopu?
Soustředit se na to, co je podstatné. Nenechat se příliš rozptylovat všemožnými podněty a výzvami. Integrovat své všestranné schopnosti do celistvého životního projektu. Být tímto projektem.

Lenka Adamová © 2013
Bez souhlasu autorky nelze jinde přetiskovat.

Článek lze dále otiskovat jen jako přímý odkaz na web L. Adamové:
http://www.neptunica.cz

Další zřetelné tvary horoskopu

Tvar horoskopu - MISKA

Miska

Všechny planety jsou rozloženy jen v jedné polovině horoskopu v cca 180°.

Tvar horoskopu - VĚDRO

Vědro (držadlo vědra)

Většina planet je rozložena do 180°. To je nádobka (miska).
A naproti misce je držadlo, což je jedna planeta, případně konjunkce dvou planet.

Tvar horoskopu - LOKOMOTIVA

Lokomotiva

Planety jsou rovnoměrně rozloženy do dvou třetin horoskopu 240° a alespoň jedna třetina horoskopu zůstává planetami neobsazena.

Tvar horoskopu - RANEC

Ranec

Planety jsou v horoskopu umístěné jen do jedné třetiny horoskopu 120°.
Tento tvar tedy zahrnuje výrazné nahromadění planet, tzv. stellium.

Tvar horoskopu - ROZPTYL

Rozptyl

Planety jsou poměrně rovnoměrně rozmístěny po obvodu celého horoskopu, byť mohou být místy mezi planetami větší odstupy.

Tvar horoskopu - HOUPAČKA

Houpačka

Planety jsou rozmístěny do dvou poměrně ohraničených oblastí proti sobě, mezi nimiž je z jedné i druhé strany nejméně 60° až 90° (a více).


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »